EEN NIEUWE BENADERING VAN MILIEUBEHEER

Hoewel de milieubescherming in de afgelopen jaren hoog op de agenda van velen is gekomen, zien we dat de vernietiging doorgaat. Het werkt dus niet.

Over de gehele wereld wordt gezocht naar mogelijkheden om het milieu echt te beschermen, om te zorgen dat de aarde in tact blijft voor toekomstige generaties en dat wij nu voortdurend kunnen genieten van schone lucht, schoon water en een schone grond.

Een nieuwe manier van denken over  milieu en  recht wint steeds meer grond. Een van de daarin vooruitlopende organisaties isSTOP ECOCIDE (www.stopecocide.nl).

De organisatie heeft een kantoor in Nederland. Mevrouw Femke Wijdekop is medewerker bij STOP ECOCIDE en wij verwijzen graag naar haar publicaties.Afbeeldingsresultaat voor femke WijdekopHaar TEDTalk  https://www.youtube.com/watch?v=fKt2DlZWH7k is alleszins de moeite waard.

Door de natuur te zien als een legale entiteit, door de natuur bepaalde rechten toe te kennen, draaien we onze gedachtengang om en komen we tot de constatering dat iedere burger die op welke wijze dan ook, last heeft van schade aan het milieu, de schade-veroorzaker aansprakelijk kan stellen en in bepaalde gevallen ook de overheid die de schade had kunnen voorkomen of de schadeveroorzaker had moeten aanpakken.

In India heeft bij voorbeeld de rivier Ganges dezelfde rechten als iedere andere legale indentiteit en steeds meer gebieden in de wereld worden op die manier beschermd.

Onderstaande link brengt u naar een van de “nieuwe” vonnissen waarvan er zeker nog een groot aantal zullen volgen.

living entity Gangotri Himalaya Uttarakhand High Court Order