Launch Stichting MilieuWatch Suriname

Posted on December 12, 2016

De Stichting MilieuWatch Suriname heeft haar handtekening gezet: Suriname is wakker geschud met informatie over de gevaren van asbest dat op onverwacht veel plaatsen voorkomt in Suriname, asbest dat tot vandaag geïmporteerd wordt in ons land. De inleiding werd gehouden op initiatief van de pas opgerichte stichting en de inleider was de asbest-deskundige Eric Wekker.

De nieuwe stichting stelt zich ten doel de samenleving niet alleen te informeren maar ook te betrekken bij onze gezamenlijke zorg: een gezond milieu. Door het geven van eerlijke voorlichting zullen jeugd en volwassenen betrokken worden bij het tot stand brengen en behoud van een schone omgeving.

Het gaat om informatie over wat er goed gaat op milieugebied, over positieve ontwikkelingen en activiteiten maar ook over wat er niet goed gaat en over wat zou moeten gebeuren.

De Stichting is een initiatief van Schurman Advocaten en het was Humphrey Schurman zelf die uitlegde waarom deze stichting zo hard nodig is. Immers, zolang geen ordening plaats vindt binnen de samenleving zal het een free for all blijven en lopen wij, maar vooral de toekomstige generaties, ernstige gezondheidsgevaren.

In dat licht was de lezing over asbest een duidelijke onderstreping van wat Schurman bedoelde. Immers, asbest is onzichtbaar én levensbedreigend, we zien het niet maar het is er wel.

De asbestdeskundige Eric Wekker zette op heldere wijze uiteen welke de gevaren zijn, waar asbest voorkomt en hoe het verwijderd zou moeten worden. De zaal viel van de ene verbazing in de andere en de zorgelijke gezichten toonden aan dat de boodschap goed is overgekomen: er moet op korte termijn iets gebeuren!!!

Gezondheidsvoorlichter en bestuurslid Will Codrington gaf aan dat de stichting met scherpe bewustwordingsactiviteiten, gericht op jong en oud,  zal komen. Ze zette op heldere wijze uiteen dat de stichting oplossingsgericht wil samenwerken met de Ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid.

Vervolgens sprak advocaat Schurman over het ontbreken van wettelijke kaders, van regelgeving en handhaafbare sancties en de gevolgen daarvan. Vanuit de zaal kwamen voldoende voorbeelden van wat er gebeurt als die regelgeving er niet is en de eensgezindheid was dan ook groot.

Er ontstond een levendige discussie over o.a. asbest in cementboard, aan gebouwen in de stad en in Wageningen, over al dan niet aanwezig overheidsbeleid en over mogelijkheden van de nieuwe stichting. Voorzitter Schurman dankte de gasten voor aanwezigheid en inbreng en vroeg iedereen om de Stichting in de gaten te houden.